Općinsko vijeće

PREDSJEDAVAJUĆA/PREDSJEDATELJICA

OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK

 

Prezime i ime: Lovrinović Vlatka

Datum i godina rođenja: 03.11. 1982.

Obrazovanje: dipl. teolog

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 030 511 676: 030 501 854: 063 733 522

Politička stranka: Hrvatska demokratska zajednica BiH

 

 

SEKRETAR OPĆINE/OPĆINSKOGA VIJEĆA

Daul Aida, dipl. iur

 

 

I STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE - SDA - 14 MANDATA

Prezime i ime: Melić Sifet

Datum i godina rođenja: 15.12. 1970.

Obrazovanje: dipl. ecc

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 060 31 14 852

 

Prezime i ime: Langić Miralem

Datum i godina rođenja: 13.10. 1988.

Obrazovanje: medicinski fakultet

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 452 687

 

Prezime i ime: Mrakić Ekrem

Datum i godina rođenja: 07.06. 1977.

Obrazovanje: fakultet zdravstvenih studija

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 777 077

 

Prezime i ime: Čogić Alen

Datum i godina rođenja: 04.08. 1990.

Obrazovanje: mr. ekonomije

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 062 752 777

 

Prezime i ime: Ribo Aldin

Datum i godina rođenja: 18.09. 1989.

Obrazovanje: mr. bosanskog jezika i književnosti

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 372 042


Prezime i ime: Fuško Ramo

Datum i godina rođenja: 02.01. 1967.

Obrazovanje: nastavnik razredne nastave

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 984 996

 

Prezime i ime: Poprženović Šuškić Edina

Datum i godina rođenja: 10.11. 1984.

Obrazovanje: ekonomski tehničar

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 321 604

 

Prezime i ime: Kargić Muamer

Datum i godina rođenja: 31.08. 1980.

Obrazovanje: mr. tehničkih nauka

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 404 268

 

Prezime i ime: Zolota Bakir

Datum i godina rođenja: 27.11. 1992.

Obrazovanje: filozofski fakultet

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 062 267 795

 

Prezime i ime: Omerdić Jakub

Datum i godina rođenja: 07.11. 1966.

Obrazovanje: mašinbravar

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 790 712


Prezime i ime: Husić Sejdić Mersiha

Datum i godina rođenja: 07.06. 1993.

Obrazovanje: mr. psihologije i pedagogije

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 062 882 286

 

Prezime i ime: Dautović Fadil

Datum i godina rođenja: 25.04. 1976.

Obrazovanje: mr. pedagogije i psihologije

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 062 146 248

 

Prezime i ime: Mulalić Miralem

Datum i godina rođenja: 23.09. 1985.

Obrazovanje: bachelor poslovnog prava

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 372 895

 

Prezime i ime: Jašarević Haris

Datum i godina rođenja: 19.09. 1977.

Obrazovanje: mr. razredne nastave

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 763 997

 

 

II HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ BIH, HSS - STJEPANA RADIĆA - 8 MANDATA

Prezime i ime: Gučanin Gazibarić Mario

Datum i godina rođenja: 10.01. 1987.

Obrazovanje: medicinski fakultet

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 530 187

 

Prezime i ime: Baltić Mijo

Datum i godina rođenja: 15.04. 1973.

Obrazovanje: mr. općeg menagmenta

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 995 043

 

Prezime i ime: Gučanin Gazibarić Miroslav

Datum i godina rođenja: 10.05. 1960.

Obrazovanje: radio TV mehaničar

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 063 449 457

 

Prezime i ime: Budimir Trupina Ilijana

Datum i godina rođenja: 03.11. 1984.

Obrazovanje: filozofski fakultet odsjek pedagogije            

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 063 373 462

 

Prezime i ime: Valjan Velimir

Datum i godina rođenja: 20.04. 1965.

Obrazovanje: medicinski fakultet

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 063 333 563

 

Prezime i ime: Grganovic Niko

Datum i godina rođenja: 15.09. 1972.

Obrazovanje: prof. matematike

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 063 516 301

 

Prezime i ime: Matošević Valentin

Datum i godina rođenja: 13.11. 1985.

Obrazovanje: dipl. ecc.

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 063 989 879

 

 

III SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP  - 3 MANDATA

Prezime i ime: Jusić Almir

Datum i godina rođenja: 18.04. 1970.

Obrazovanje: građevinski tehničar

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 848 532

           

Prezime i ime: Đulabić Amin

Datum i godina rođenja: 19.09. 1979.

Obrazovanje: medicinski fakultet

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 135 720

 

Prezime i ime: Sefer Alema

Datum i godina rođenja: 10.10. 1985.

Obrazovanje: bachelor ekonomije

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 982 054

 

 

IV NAROD I PRAVDA  3 MANDATA

Prezime i ime: Šečić Tarik

Datum i godina rođenja: 01.03. 1981.

Obrazovanje: magistar kineziologije

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 550 073

 

Prezime i ime: Smajić Admir

Datum i godina rođenja: 17.06. 1980.

Obrazovanje: magistar pravnih nauka

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 452 411

 

Prezime i ime: Babanović Zana

Datum i godina rođenja: 19.07. 1986.

Obrazovanje: filozofski fakultet – Odsjek bosanski jezik i književnost

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 403 215

 

 

V HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 -  HDZ 1990 - 2 MANDATA

Prezime i ime: Vidović Marija Silva

Datum i godina rođenja: 04.01. 1975.

Obrazovanje: pravni fakultet

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 063 640 280

 

Prezime i ime: Lovrić Danijela

Datum i godina rođenja: 04.01. 1990.

Obrazovanje: dip. menager zdravstvene zaštite

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 062 143 620

 

 

VI KOALICIJA ZA NEDJELJIV I CJELOVIT TRAVNIK NBL, LDS BIH - 1 MANDAT

Prezime i ime: Kadić Mesud

Datum i godina rođenja: 13.05. 1962.

Obrazovanje: gimnazija

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt: 061 426 641