Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 9. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  05. 10. 2021. godine (UTORAK), u 9ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

 

 1. Mišljenje Općinskog vijeća Travnik na Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005. – 2025. godine
 2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 30.06. 2021. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 30.06. 2021. godine
 3. Razmatranje Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06. 2021. godine uz analitičku karticu i donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06. 2021. godine
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima UO JU „Centar za socijalni rad“ Travnik
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Pravila JU „Centar za kulturu Općine Travnik“
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima Općine Travnik
 8. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije za predsjednika Skupštine PD „Vlašić“ Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Skupštine PD „Vlašić“ Travnik
 9. Prijedlog Akcionog plana implementacije Strategije razvoja turizma Općine Travnik 2018. – 2022. godine u 2021. godini
 10. Rješenja o dodjeli zemljišta za;

 1. Nedžad Murathodžić
 2. Nihad Halilović
 3. Edis Blažević
 4. Mersad Huskić
 5. Albin Pivić
 6. Smail Društinac
 7. Blaženko Skeledjija
 8. Esad Melić
 9. Tarik Mućenica
 10. Amir Sačak
 11. Lejla Hadžić i Mevlida Malkoč
 12. Mario Injić
 13. Enes Smajović
 14. Emira Čelebić
 15. Aldin Zlatagić
 16. Almir Goloman
 17. Dragan Ladan
 18. Salen Langić
 19. Elmedin Jašarević
 20. Emir Šehić