OIK Travnik - Ponovni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska