1 1 1 1 1

PRO-Budućnost objavljuje drugi javni poziv na koji se mogu prijaviti: udruženja žrtava rata, crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i odbori za međureligijsku saradnju/suradnju.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir (kliknuti za više informacija), koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Rok i način apliciranja 
Od aplikanata se traži da do 20. 04. 2020. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu putem online upitnika sa svim traženim obrascima (u nastavku). 

Oblasti javnih poziva i obrasci
Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz nastavka.Klikom na dokumente pored oblasti otvara se online upitnik i set dokumenata za aplikaciju:

Mali grantovi za podršku udruženjima žrtava rata
Online upitnik: Prijava.
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog.

Mali grantovi za međureligijski dijalog
Online upitnik: Prijava
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog

Mali grantovi za Odbore zameđureligijsku saradnju/suradnju
Online upitnik: Prijava
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog

Obrazac budžeta isti je za sve oblasti i dostupan je na OVOM linku.

Nakon žalbenog perioda, odobrena su još tri projektna prijedloga. FINALNE REZULTATE možete naći na slijedećem linku.

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove. USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Međureligijskim vijećem u BiH (MRV BiH).