1 1 1 1 1

Općina Travnik oglašava Javni poziv za podnošenje aplikacija projekata za kapitalne investicije.
Sredstva će se odobravati za projekte, koji su odabrani po definiranim kriterijima i koji će djelovati u pravcu poboljšanja kvaliteta života u zajednici.

Pozivaju se svi zainteresovani – građani, vijećnici Općinskog vijeća Travnik, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica, samostalni privrednici i obrtnici, nevladine organizacije, da predaju svoje aplikacije sa projektima za kapitalne investicije.

Za dodjelu sredstava za kapitalne investicije projekti moraju:
- biti implementirani u toku jedne budžetske godine,
- odražavati potrebe zajednice,
- imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i biti održivi
- biti u vrijednosti od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Aplikacioni zahtjev sa kriterijima za bodovanje se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00 – 15,30 sati, i preuzeti OVDJE, a za dodatne informacije o ovom Javnom pozivu možete se obratiti koordinatoru Komisije za planiranje općinskog razvoja, Amiri Đelilbašić ili sekretaru Komisije Mariji Perić na telefon 030/511-834.

Poziv za predaju aplikacionih zahtjeva - projekata otvoren je od 11.06.2019.godine do 28.06.2019.godine do 15,30 h.

Popunjene aplikacije se predaju na protokol Općine Travnik.

Odabir projekata će se izvršiti na osnovu Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-103/08 od 19.03.2008.g. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-331/10 od 13.05.2010.godine, a koji će izvršiti Komisija za planiranje općinskog razvoja imenovana od strane Općinskog vijeća Travnik.

Kriteriji prema kojima će se vršiti bodovanje aplikacija sastavni su dio aplikacionog zahtjeva.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje, kao ni aplikacije sa projektnim prijedlogom čija je vrijednost manja od 10.000,00 KM, odnosno veća od 100.000,00 KM.

N A Č E L N I K
Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.