1 1 1 1 1

Delegaciju pokrajine Potenza iz Italije pod okriljem UN kampanje „Učinimo grad/regiju otpornom na katastrofe“ (Making Cities Resilient -MCR 2030), jučer je u okviru posjete Srednjobosanskom kantonu, u Travniku ugostio i općinski načelnik Kenan Dautović.


S obzirom da je Srednjobosanski kanton u procesu razvoja regionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, te da planira replicirati potenzin model rada sa svojim općinama, jučerašnji susret, nastavak je saradnje nedavne posjete predstavnika Srednjobosanskog kantona pokrajini Potenza, koja je kulminirala potpisom Memoranduma o razumijevanju dvije regionalne vlade o unapređenju njihove saradnje na razmjeni znanja o izgradnji lokalne otpornosti, uključujući podršku Srednjobosanskom kantonu u uspostavljanju njegove regionalne platforme.

Kako je potvrđeno, provincija Potenza će kroz kampanju „MCR 2030“ i kroz strategiju “Tehnička pomoć gradovima u poboljšanju upravljanja na smanjenju rizika od katastrofa i održivom teritorijalnom/urbanom razvoju”, pružiti metodološku i kognitivnu pomoć Srednjobosanskom kantonu u implementiranju autonomnih radnji na temu teritorijalne i urbane otpornosti.

Kampanja “Making Cities Resilient“ (MCR 2030) jedinstvena je inicijativa u kojoj već učestvuje preko 630 članica lokalnih i regionalnih zajednica širom svijeta koje pokrivaju gotovo 440 miliona stanovnika, a koja služi za poboljšanje lokalne otpornosti na katastrofe kroz promoviranje, razmjenu znanja i iskustava među učesnicima, uspostavljanje međusobne razmjene i iskustava, pružanja tehničke pomoći, te povezivanja više nivoa vlasti i izgradnju partnerstva.

Načelnik Općine i saradnici iz općinske službe Civilne zaštite, savjetnik volonter iz oblasti ICT-a Nermin Goran, te predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite sa članovima delegacije pokrajine Potenza, ovom prilikom razmatrali su aktivnosti na dosadašnjoj, ali i budućoj saradnji u okviru realizacije projekta.

Načelnik Općine Travnik je prezentirao strateške ciljeve Općine Travnik, te realizirane, tekuće ali i naredne aktivnosti u oblasti civilne zaštite, nakon čega je organiziran kratki operativni forum s ciljem razmjene dobrih praksi i iskustava.

Istaknuo je da je Potenza „nagrađena“ od UN-a kao najuspješnija regija u svijetu i važan „MCR2030“ centar otpornosti zbog svog vodstva i napora u izgradnji otpornosti na lokalnom nivou, te da je izuzetno sretan što su odabrali baš Srednjobosanski kanton za saradnju.

„Može se kazati da sam ih 'ohrabrio' da iskoriste sposobnosti koje je struktura Službe civilne zaštite Općine Travnik već uspostavila kao jedan element s kojim se može aplicirati prije svega na projekte Europske unije, do toga da nam pruže pomoć i kroz razmjenu iskustava, dodatno opremanje i osposobljavanje našeg operativnog centra, s obzirom da regija i grad Potezna imaju dosta sličnosti sa SBK i općinom Travnik“, istaknuo je Dautović.

Dodao je da se očekuje da će se u narednom periodu napraviti strategija i akcioni plan u kojem bi Travnik trebao zauzeti prominentno mjesto, zahvaljujući i razmjeni iskustava i sradnji sa Italijom.

Prema riječima Alessandra Attolica, izvršnog direktora Ureda za teritorijalno planiranje i civilnu zaštitu u pokrajini Potenza, pokrajinske vlasti su podržale svojih 100 općina, od kojih su brojne male po veličini i broju stanovnika, da implementiraju lokalne informacije o opasnostima od katastrofa.

„Naš jedinstveni pristup smanjenju rizika od katastrofa pokazao se uspješnim u poboljšanju otpornosti zajednica širom pokrajine, te nam je drago što možemo podijeliti svoju stručnost, iskustvo i alate za napore izgradnje otpornosti predvođene zajednicom sa našim partnerskim gradovima i općinama MCR2030 i na području SBK“, kazao je na kraju Attolic.