Nakon provedenog prvostepenog i drugostepeng postupka utvrđena je konačna rang lista studenata i učenika, korisnika stipendije Općine Travnik, u akademskoj/školskoj 2021/2022.godini.

Služba za civilnu zaštitu Obavještava građane područja Općine Travnik da će se dana 14.01.2022. godine, ponovo u više navrata vršiti provjera ispravnosti elektronske sirene za uzbunjivanje, te molimo građana na razumijevanje.

Naziv projekta: „Druga faza projekta „Zelena staza“ koji podrazumjeva izgradnju biciklističke staze na trasi uskotračne pruge "Lašva-Jajce" dionica koja prolazi kroz Općinu Travnik“

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su, shodno članu 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (“Sl. novine F BIH”, broj 42/08)  obavezni izvršiti ažuriranje podataka u navedenim Registrima za 2022. godinu.

U toku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik u 2022.g. – 21.03.2022.g.

Uvažavajući epidemiološku situaciju programske aktivnosti će biti kreirane na način da se poštuju mjere i naredbe koje su na snazi .

Svim sugrađanima općine Travnik pravoslavne vjeroispovjesti želim sretan Božić, sa željom da praznike proslave u duhovnom miru, porodičnoj sreći njegujući tradiciju i običaje.

 

Neka božićni praznici proteknu u znaku mira, ljubavi i međusobnog praštanja i povjerenja.
Želim da svima vama praznični dani donesu dobro zdravlje, sreću i radost.
Sretan Božić!

načelnik Općine Travnik dr.sci. Kenan Dautović

Svojim radom na terenu komunalni redari  već  su osigurali punu saradnju sa velikim brojem građana koji su u njima prepoznali partnere.Svakodnevno se povećava broj odgovornih građana koji ukazuju na probleme u komunalnoj oblasti ali i na neodgovorno ponašanje pojedinica, posebno kada su  u pitanju  odlaganje otpada ,  nelegalno zauzimanje javnih površina  kao i nelegalni  priključci na javnu rasvjetu.

Obavještavamo sve građanke i građane općine Travnik da će se na teritoriji naše općine u 2022. godini kontinuirano, tokom cijele godine provoditi Anketa o radnoj snazi u skladu sa Programom i planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2022.godinu.

Zadovoljstvo nam je obavijesti Vas da je u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija prošlog četvrtka (23.12.2021.) objavljen javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.