1 1 1 1 1

Služba za zajedničke i komunalne poslove obavještava građane da je održavanje semafora u nadležnosti  Javnog preduzeće  „Ceste  Federacije BiH“ .

Zbog  problema  u radu semafora na raskrsnici ul.Čabruša i ul.Sehida , koji već duži period nije u funkciji ova Služba ima stalne kontakte kao i veći broj zahtjeva da se ovaj problem otkloni zbog čega smo danas, konačno, dobili obavijest iz JP „Ceste  Federacije BiH“da je potpisan nalog na otklanjanju kvara a da je u pitanju veći kvar na upravljačkom uređaju semafora .