1 1 1 1 1

U ponedeljak  je u Travniku održan sastanak načelnika sa područja Srednjebosanskog kantona s ciljem predlaganja kandidata za organe i tijela Saveza općina i gradova Federacije BiH, kao i vezano za razmatranje drugih pitanja vezanih za saradnju jedinica lokalne samouprave sa područja SBK i Saveza.

Ovom prilikom je izvršena i priprema za održavanje izborne skupštine Saveza koja će se održati u drugoj polovini septembra ove godine. Predloženi su slijedeći kandidati: za predsjedništvo Saveza načelnik općine Travnik Kenan Dautović, za skupštinu Saveza načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak, a također su predloženi i kandidati za sva radna tijela Saveza iz SBK.