1 1 1 1 1

Njegova ekselencija Roem Kono, ambasador R. Indonezije u Bosni i Hercegovini boravio je jučer (15.07.2021) u zvaničnoj posjeti Općini Travnik.

U delegaciji su, također, bili i savjetnici ambasadora te visoki politički dužnosnici u R. Indoneziji.
Načelnik Hadžiemrić je upoznao  ambasadora sa napretkom razvojnih infrastrukturnih projekata u općini, ali i sa bogatim turističkim potencijalima Travnika.
Tokom razgovora, bilo je riječi o uspostavljanju i jačanju saradnje Travnika i gradova iz R. Indonezije.