1 1 1 1 1

Iz Stožera civilne zaštite Općine Travnik obavještavaju građane , formalne i neformalne udruge građana da se prije svake aktivnosti kojom se solidarno pokušava pomoći ugroženim grupama, posebno starijim osobama , moraju konsultirati sa nekim od nadležnih ustanova o pravilima zaštite i samozaštite.

Svaki znak solidarnosti je za pohvalu ali moramo znati da je ovo situacija u kojoj se ne smije zaboraviti obveza POŠTIVANJA PRAVILA . Svima koji žele na neki od načina da se uključe predlažemo da je jave u volontersku mrežu Crvenog križa jer će na taj način organizirano i disciplinirano brinuti o svom i o javnom zdravlju.