Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za rekonstukciju stambenih jedinica povratnika po područjima povratka koji finansira Federalno ministarstvo raseljenih osoba, Općina Travnik je raspisala Javni poziv. Javni poziv je bio otvoren od 20.6.2008.g. do 20.07.2008.godine a ukupna vrijednost odobrenih sredstava je 500.000,00 KM). U toku je otvaranje aplikacija potencijalnih korisnika i provođenje svih procedura predviđenih Uputstvom o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povrataka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Sl.glasnik BiH“ broj: 48/06 g.). Nakon provedenih procedura,obilaska terena i izvršenog bodovanja biće objavljena Lista potencijalnih korisnika
Angažmanom općinske administracije koji se sastoji od sagledavanja stvarnih potreba ,izrade projektnih zadatka i blagovremenog apliciranja,Općina Travnik obezbijedila značajna sredstva od Vlade Federacije za niz projekata.
Na osnovu Ugovora o javnoj nabavci zaključenog 07.07.2008.godine između Općinskog načelnika i JKP“Bašbunar“,očekuje se završetak pripremnih radova koji su prva faza radova na sanaciji krovne konstrukcije PSKC „Pirota“.
Služba za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travnik već vodi aktivnosti na odabiru prijevoznika za učenike osnovnih škola.Izrađena je tenderska dokumentacija za 64 relacije koje su određene Odlukom Općinskog vijeća te upućen zahtjev Komisiji za javne nabavke za raspisivanje javnog poziva i odabira najpovoljnijeg ponuđača.
Preduzeće za proizvodnju hrane „Poljorad“ d.o.o. 24.07.2008.godine u 13,00 sati prigodnom svečanošću pušta u rad liniju za proizvodnju „Feta“ sira i time označava početak još jednog uspješnog projekta ovog preduzeća čiji menadžment već godina uspješno promoviše privredu Travnika ali i one proizvode koji su već poznati i priznati brend ovog kraja.
U skladu sa Planom i programom rada Općinskog načelnika za 2008.godinu , Općinski načelnik zajedno sa sekretarom Općine , svim pomoćnicima načelnika i koordinatorom za rad sa mjesnim zajednicama završio obilazak svih mjesnih zajednica na području općine Travnik( ukupno 34).
U cilju stvaranja novih pretpostavki za unapređenje turističke ponude Travnika općinska Služba za razvoj,privredu i vanprivredu, nakon ocjene o značaju uspostavljanja putne veze između Starog grada i Plave vode, napravila je pojekat pod nazivom „Srednjovjekovna tvrđava i Plava voda – uvezana turistička cjelina“ s kojim je aplicirala na Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2008 godinu. Ukupna vrijednost projekta je cca 56.800,00 KM. Ovaj projekat je prihvaćen od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a koji su na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava“Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ za 2008 godinu odobrili sredstava za ovaj projekat u visini od 15.000,00 KM. Općina Travnik će obezbjediti dio sredstava iz Budžeta kako bi se izvršila realizacija ovog projekta. U toku su aktivnosti na pripremi realizacije ovog značajnog projekta .
Iskoristivši mogućnost datu Poslovnikom o radu Općinskog vijeća,predsjedavajući OV Travnik,zakazao je vanrednu sjednicu Općinskog vijeća u ulozi Skupštine javnih preduzeća koja je održana juče (26.6.2008.) Razlog za zakazivanje vanredne sjednice predsjedavajući je našao u tužbenom zahtjevu koji je PD „Vlašić“d.o.o.Travnik pokrenuo protiv Bolnice“Dr fra Mato Nikolić“a u cilju naplate zemljišta na kojem je izgrađena ova Bolnica.
Prigodnim svečanim činom ,upriličenim u hotelu“Lipa“ u Općini Travnik je okončan postupak certifikacije dodjelom TÛV International Certification EN ISO 9001:2000 od strane certifikacijske kuće TÛVadria iz Sarajeva.