Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 27. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 7. 11. (PONEDJELJAK) 2022. godine, u 10ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o povećanju cijene za isporuku toplotne energije „Unis – energetike“ d.o.o. Podružnica Travnik
2. Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu
3. Rješenje po pokrenutom upravno pravnom postupku Advokatske kancelarije Muhić i dr. i Emira Kozarčanina – obnova postupka
4. Izvješće o radu Skupštine JP RV Plava voda d.o.o. Travnik za 2021. godinu