Općinsko vijeće

I. KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. Aldin Ribo, predsjednik Komisije
2. Velimir Valjan, zamjenik predsjednika
3. Mesud Kadić, član
4. Mario Gučanin Gazibarić, član
5. Muamer Kargić, član

 

II. ODBOR ZA PRIVREDU I EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

1. Elvis Dervić, predsjednik Odbora
2. Niko Grganović, zamjenik predsjednika
3. Bakir Zolota, član
4. Goran Pejaković, član
5. Alen Čogić, član

 

III. ODBOR ZA PITANJA BORACA, RVI I PORODICA ŠEHIDA / ODBOR ZA PITANJA BRANITELJA, RVI I OBITELJI POGINULIH BRANITELJA

1. Anto Spajić, predsjednik
2. Nurudin Alihodža, zamjenik predsjednika
2. Niko Grganović, član
3. Sifet Melić, član
4. Alen Čogić, član

 

IV. ODBOR ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Mijo Baltić, predsjednik
2. Muradif Osmanović, zamjenika predsjednika
3. Nikola Biljaka, član
4. Sifet Melić, član
5. Muamer Kargić, član

 

V. ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

1. Aldin Ribo, predsjednik
2. Mario Gučanin Gazibarić, zamjenik predsjednika
3. Miralem Langić, član
4. Sanja Stojak, član
5. Maja Đurić, član

 

VI. ODBOR ZA SIGURNOST / BEZBJEDNOST

1. Ilija Nakić, predsjednik
2. Haris jašarević, zamjenik predsjednika
3. Valentin Matošević, član
4. Miralem Mulalić, član
5. Hamza Delić, član

 

VII. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Ekrem Mrakić, predsjednik
2. Mijo Baltić , zamjenik predsjednika
3. Ramo Fuško, član
4. Ilijana Budimir Trupina, član
5. Slavica Vrselj, član

 

VIII. NORMATIVNO – PRAVNI ODBOR

1. Esad Pašalić, predsjednik
2. Tomislav Rajić , zamjenik predsjednika
3. Fadil Dautović,član
4. Milena Sajević, član
5. Amir Vrhovac, član

 

IX. ODBOR ZA IZBJEGLICE, RASELJENE OSOBE/LICA I DIJASPORU

1. Josip Malić, predsjednik
2. Jakub Omerdić, zamjenik predsjednika
3. Valentin Matošević, član
4. Vesna Rubin, član
5. Đemail Brkić, član

 

X. KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE PROMETNE VRIJEDNOSTI NEKTRETNINA
(KOMISIJA IMENOVAN NA MANDAT OD 2 GODINE 26.4. 2021.

1. Ibrahim Alagić, predsjednik
2. Ivo Kolenda, član
3. Amina Hodžić, član

Za zamjenike članova komisije, imenuju se:

1. Amila Adilović , zamjenik predsjednika
2. Josip Malić, zamjenik člana
3. Jakub Omerdić, zamjenik člana

 

XI. KOMISIJA ZA DAVANJE STRUČNE OCJENE U POSTUPKU DONOŠENJA URBANISTIČKIH SAGLASNOSTI
(KOMISIJA IMENOVAN NA MANDAT OD 2 GODINE. Sl. novine br.)

1. Alija Gafić, predsjednik
2. Goran Gučanin, član
3. Suada Odobašić, član

 

XII. OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA (OIK IMENOVANA 17.11. 2015. na mandat od 7 godina Sl. novine 2/16)

1. Hajrudin Alibašić. 2019. godine imenovan za predsjednika na period 7 godina
2. Katica Mađar-Jozak
3. Salim Keško
4. Josipa Jurić
5. Mihajlo Sokanović

 

XIII. DRUGOSTEPENA KOMISIJA OV-a

1. Marjanović Frano, predsjednik
2. Hadžijusufović Amela, zamjenica predsjednika
3. Ćejvan Mujo, član
4. Beljan Lucija, član
5. Mehić Emsudin, član

 

XIV. KOMISIJA ZA IZBOR NA POZICIJE U REGULIRANIM ORGANIMA U OPĆINI TRAVNIK

1. Abid Drobo, predsjednik
2. Mijo Baltić, zamjenik predsjednika
3. Gordan Zec, za člana
4. Ivica Sivonjić, za člana
5. Ramo Fuško, za člana

 

XV. KOMISIJA ZA MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

1. Alen Čogić, predsjednik
2. Ilijana Budimir Trupina, zamjenik predsjednika
3. Miralem Skobo, član
4. Sabahudin Begović, član
5. Danijela Lovrić, član

 

XVI. KOMISIJE ZA DODJELU GRADSKOG I OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Miralem Mulalić, predsjednik komisije
2. Niko Grganović, zamjenik predsjednika
3. Nermin Grabus, član
4. Goran Gučanin, član
5. Edina Šuškić Poprženović, član

 

XVII. KOMISIJA ZA PLANIRANJE OPĆINSKOG RAZVOJA (KPOR)

1. Amira Đelilbašić, koordinator komisije
2. Kenan Dautović, načelnik Općine, član
3. Vlatka Lovrinović, predsjedavajuća Općinskog vijeća, član
4. Amir Vrhovac, član
5. Samer Dolovac, član
6. Bojan Domić, član
7. Muradif Osmanović, član
8. Anto Spajić, član
9. Sifet Melić, član
10. Zulfo Purić, član
11. Niko Grganović, član
12. Ekrem Mrakić, član
13. Marija Silva Vidović, član

 

XVIII. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU

1. Mersiha Husić Sejdić, predsjednik Odbora
2. Ivica Bajo, zamjenik predsjednice
3. Miralem Langić, član
4. Stipo Križanac, član
5. Jasmin Sejdić, član

 

XIX. SAVJETODAVNI ODBOR ZA LEAP OPĆINE TRAVNIK

1. Melić Fahrudin, predsjednik Odbora
2. Marić Jure, član
3. Enisa Klokić, član
4. Miroslav Gučanin Gazibarić, član
5. Adilović Amila, član

 

XX. VIJEĆE ČASTI ZA PRAČENJE POŠTIVANJA ETIČKOG KODEKSA

1. Lovrinović Vlatka, član
2. Husić Sejdić Mersiha, član
3. Mehić Emsudin, član
4. Matošević Valentin, član
5. Haskić Luković Mineta, član