Privreda

Višegodišnja nastojanja općinske administracije da Travnik učine prostorom atraktivnim za život te konkurentnim u vremenu globalne ekonomije, dovela su do neminovnosti povezivanja i partnerstva s lokalnim stanovništvom, kao i uspostavljanja partnerstava sa svijetom, odnosno s drugim lokalnim upravama.

Partnerstvo sa „svijetom“

U svojoj dugoj administrativnoj tradiciji lokalna uprava Travnika je uspostavila niz međuopćinskih partnerstava s općinama iz država s prostora bivše Jugoslavije. Međutim, ratna dešavanja devedesetih godina dvadesetog stoljeća rezultirala su i prekidom tih prijateljskih i partnerskih odnosa. Ali, u današnjim uvjetima globalno umreženoga svijeta, neophodno je što prije planirati i ući u tu globalnu mrežu.
Zbog toga logično se nameće potreba sagledavanja svih mogućnosti za razvijanje upravo te poduzetničke okoline koja ne može biti razvijena drugačije osim uspostavljanjem i njegovanjem partnerstava s okolinom. Zato lokalna uprava smatra dobrim pomakom dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju partnerstva sa Ulcinjem, općinom u Crnoj Gori koja je i prirodno i tradicionalno turistički grad. Kako Travnik pretenduje na vodeću ulogu u razvoju zimskoga turizma, ovom partnerstvu bi se u budućnosti trebala posvetiti posebna pažnja a naročito u dijelu razmjene turističkih praksi, ali i turista. Blizina hrvatskoga primorja i činjenica da, već tradicionalno, Splićani zimuju na Vlašiću i obratno, već dugo se nameće konkretizacija ove prakse, što, svakako, može biti jedna od preporuka ovog strateškoga dokumenta u oblasti partnerstva.
Isti slučaj je i sa općinama italijanske regije Pijemonte koje mogu biti izuzetan poticaj iznalaženju rješenja razvojnih planova Travnika kao planinskoga turističkog centra, a zbog identičnih karakteristika jer su u pitanju općine koje svoj razvoj zasnivaju na planinskom turizmu.
Partnerski odnosi Travnika i Leipziga, sada već prerasli u bratimljenje, neiscrpan su izvor evropske prakse, a posebno prakse u prevazilaženju tranzicijskih problema u razvoju. Ovo jeste partnerstvo koje Travniku može omogućiti lakši pristup evropskim fondovima te se u budućnosti ti odnosi svakako moraju unaprijediti u smislu zajedničkog nastupa na evropskom tržištu.
Potpisani protokoli o uspostavljanju partnerstva s gradom Konya i istanbulskom općinom Pendik posljednjih godina, nažalost, nisu doživjeli značajnije pomake. Međutim, zbog kulturnohistorijskoga naslijeđa, Travnik je veoma interesantan građanima Turske, zbog čega se svake godine bilježi sve veći broj turista iz te države. Zato se smatra neophodnim intenziviranje aktivnosti u pravcu zaživljavanja potpisanih sporazuma.
Međutim, već spomenuti oblici saradnje i partnerstva još uvijek su na institucionalnom nivou, što ukazuje na potrebu razvijanja i u drugim pravcima, odnosno stvaranja ambijenta u kojem će se ti odnosi razgranati na međusobne saradnje nevladinog i biznis-sektora Travnika i spomenutih lokalnih samouprava. U ovom dijelu pomaci su napravljeni u odnosima Travnika i Leipziga, što se može uzeti kao dobra praksa i za druge partnerske odnose. Evropski Parlament je za 2008. godinu partnerstvu Leipziga i Travnika, zajedno sa još 26 partnerstava iz Evrope, dodijelio priznanje uspješnih partnerstava. Ovo priznanje poseban značaj ima za Općinu Travnik, jer je priznanje prvi put dodijeljeno i općini-partneru iz zemlje koja nije članica Evropske unije.
Zbog razmjene dobrih praksi ali i rezultata realizovanih projekata, neophodno je spomenuti i partnerstva koja je Općina Travnik uspostavila s međunarodnim organizacijama kao što su: Projekt GAP, Misija OSCE-a, UNDP, SNV, GTZ, SECO, SIDA, KFN, TIKA, EBRD, Komisija EU...

. Lokalna partnerstva

Kontinuiranim praćenjem potreba građana te nevladinog i biznis-sektora, Općina Travnik već duže vrijeme iznalazi modele za partnerstva u svim oblastima ekonomskog, socijalnog i političkog života, a sve s ciljem razvijanja atraktivnosti prostora za život, koja se zasniva i na kapacitetu partnerstva s lokalnim stanovništvom i s njihovim udruženjima kojih u općini Travnik egzistira ukupno 293, kao i s lokalnim ustanovama i preduzećima.

Stoga se smatra jako značajnim partnerstvo uspostavljeno s nevladinim sektorom, potpisivanjem i primjenom Sporazuma o uspostavljanju partnerstva, iz 2006. godine, između Općinskog vijeća, općinskoga načelnika i nevladinoga sektora, kao i Strategija partnerstva koju je usvojilo Općinsko vijeće Travnik 2009. godine.

Ova dva dokumenta stvorila su pretpostavke za unapređenje saradnje s lokalnim stanovništvom i njihovim udruženjima i rezultirali zajedničkim kreiranjem značajnoga dijela Budžeta Općine Travnik koji se izdvaja za rad nevladinih organizacija i realizaciju njihovih projekata.

Posebno je značajno i partnerstvo svih oblasti zajedničkog života uspostavljanjem Komisije za kapitalne investicije, jer su time postavljeni temelji zajedničkoga planiranja razvoja Općine Travnik.

Otvaranjem značajnoga broja visokoobrazovnih ustanova i, u konačnici, univerziteta u Travniku, stvorene su nove mogućnosti za brži i efikasniji razvoj, uspostavljenjem saradnje akademske zajednice s lokalnom upravom, biznis-sektorom i nevladinim sektorom.