Privreda

Grad Travnik leži na 44° i 14' sjeverne geografske širine i 17° i 40' istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 517 m.

Općina Travnik smještena je u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine i predstavlja zaokružen saobraćajno-geografski prostor, kojem postojeći prirodni i društveni faktori daju i turistički karakter.

Općina Travnik nastala je na vrlo pogodnom položaju, u uskoj kotlini rijeke Lašve koju omeđuje, sa sjevera, visoka planina Vlašić te, s južne strane, ogranci niže Vilenice. Uska kotlina proteže se od Turbeta do Doca na Lašvi gdje se počinje širiti u Travničko polje, gdje u Lašvu utječe rječica Grovnica (u narodnom govoru Grlovnica), s desne, i Bila, s lijeve strane.

Prednost geografskog položaja ovoga područja definišu naročito sljedeći elementi: centralni položaj u našoj zemlji, značajan položaj na dvama veoma važnim transverzalnim prodorima (doline Bosne i Vrbasa) i na jednom longitudinalnom magistralnom pravcu, nalazi se na isturenom dijelu Balkana, prema Centralnoj i Zapadnoj Evropi te na sve četirima stranama nadovezuje se na smjerove balkanskih i evropskih privrednih tokova. Ovo područje dodiruju ili sijeku i značajni pravci zapad – istok kojima se odvijaju privredna kretanja.

Lašvanska dolina je prirodna veza između područja rijeke Vrbas, na zapadu, i rijeke Bosne, na istoku, pa zbog toga ima veliki saobraćajni i strateški značaj. Tako Travnik, najveće gradsko naselje u ovoj dolini, leži na važnoj putnoj saobraćajnici koja, preko doline Lašve, povezuje Srednju Bosnu s našim sjeverozapadnim regijama, kao i s primorjem. Zato putni saobraćaj, iako danas uglavnom tranzitni, ima veliki značaj za njegov razvoj. Za postanak i ekonomski razvoj grada bio je od presudnog značaja njegov geografski položaj. Povoljni prirodni uvjeti i svakovrsna bogatstva kraja omogućili su da se naselje održi kroz historiju.

Razdaljina od glavnih centara razvoja i mjesta s najvećom naseljenošću

U granicama Bosne i Hercegovine Travnik ima centralni položaj, podjednako udaljen od njenih granica prema državama s kojima graniči, a od regionalnih centara Banja Luke, Sarajeva, Tuzle i Mostara dijeli ga prosječna putna udaljenost od oko 170 km.

Grad

Zenica

Sarajevo

Tuzla

Banja Luka

Bihać

Mostar

Travnik

42 km

95 km

180 km

170 km

206 km

167 km

Glavne veze s regionalnim, transregionalnim i međunarodnim saobraćajnicama

(putevi, željeznice, aerodromi):

Grad

Udaljenost

(u km)

Pruga

Sarajevo – Šamac

Autoput Beograd – Zagreb

Aerodrom Sarajevo

Aerodrom Banja Luka

Aerodrom Mostar

Aerodrom Zagreb

Travnik

95

304

90

150

175

320

Lašvanska dolina služila je još starim Rimljanima kao polazište i ovuda su vodili važni trgovački putevi koji su povezivali jug sa sjeverom. Travnik je i danas živ saobraćajni punkt na tim relacijama.

Prema sjeveru, dolinom rijeke Bosne put vodi prema Republici Hrvatskoj, na zapadu, i prema Srbiji i Crnoj Gori, na istoku. Veze sa sjeveroistočnim dijelovima zemlje su preko Tuzle. Blizina Aerodroma Sarajevo (90 km) omogućava povezanost Travnika zračnim putem s velikim gradovima u inozemstvu. Gradski saobraćaj odvija se brojnim linijama: autobusom, kombibusom i taksijem.

Travnik se nalazi u zoni povoljnih morfoloških, hidrografskih i pedoloških karakteristika, što pruža različite mogućnosti za poljoprivredno i rudno iskorištavanje te gradnju i, što je naročito važno, snabdijevanje vodom. Okružuju ga padine Vilenice i masiv Vlašića, s bogatom šumskom zonom.