Na Vlašiću se, i ove godine, pripremaju i rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb. S tim u vezi, načelnik Dautović je u svom kabinetu ugostio upravu Prvog plinarskog društva Zagreb i zaželio im sreću pred novu sezonu.

Zakazana 24. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 12.08. (PETAK) 2022. godine, u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

U srijedu 27.07.2022. godine, u Kabinetu načelnika Općine Travnik položena je zvanična zakletva za novog državnog službenika u Općini Travnik, Moniku Andrić-stručnog saradnika za kontrolu naplate neporeznih prihoda i evidenciju stalnih sredstava.

Svrha provedbe ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 18 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 10 MSP za provođenje detaljnih energijskih audita i 3 MSP za uvođenje sistema upravljanja energijom. Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 uposlenika.

U Sarajevu, u prostorijama JP”Ceste Federacije BIH“ danas je, na inicijativu načelnika Općine Travnik, Kenana Dautovića, održan veoma konstruktivan sastanak sa menadžmentom JP”Ceste Federacije”.

Na sinoć održanoj Izbornoj Skupštini Mjesne zajednice Turbe Fahrudin Melić, dipl.med.tehničar izabran je za predsjednika Savjeta MZ Turbe,  a ugledni privrednik Halep Amer i Šakić Mehmed izabrani su za zamjenike predsjednika Savjeta.

Općina Travnik, nakon provedenog postupka javne nabavke juče je, u saradnji sa Policijskom stanicom Travnik i predstavnicima MUP-a SBK/KSB,  definisala 8 (osam) kritičnih tačaka  na kojima će biti instaliran video nadzor i isti će biti ustupljen Policijskoj stanici na korištenje i upravljanje.