S obzirom na trenutne vremenske prilike Služba za civilnu zaštitu obavještava građane na opasnosti od udara groma, te preventivno preporučuje građanima određena pravila ponašanja, niže kako slijedi:

"Nakon završenog "procesa konsultacija" saglasno članu 17. Uredbe  o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije  BiH" 74/19) zakazuje se javna rasprava o "STRATEGIJI RAZVOJA Općine Travnik 2022.-2027.godine" koja će se održati  u ponedjeljak 30.05.2022.godine u 16.00 sati u Velikoj sali Općine.

S obzirom na projekcije ljetne sezone da nas očekuje toplo i suho ljeto koje može imati negativne implikacije gotovo u svim sferama život (poljoprivreda, industrija, za zdravlje ljudi, uključujući negativan utjecaj na starije osobe i osobe oboljele od kardiovaskularnih bolesti i dr.), Služba za civilnu zaštitu preventivno obaviještava poljoprivredne proizvođače da imaju u vidu obezbjeđenje potrebnih količina zaliha vode ili adekvatne alternative vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina kao i iskorištavanje tehnološke vode za industriju.

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović tokom prve godine svog mandata provodio je određene aktivnosti na realizaciji 246 mjera od ukupno njih 357 iz dokumenta pod nazivom “Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik”.

Pozivaju se svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači s područja općine Travnik koji se bave biljnom proizvodnjom: uzgoj voćarskih kultura, ratarskih kultura, povrtlarskih kultura i drugih poljoprivrednih kultura, da prisustvuju edukaciji na temu: “Priprema zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura uz sistem kontrole plodnosti tla”, a koja će se održati 02.06.2022. godine (četvrtak) u 11:00 sati u velikoj sali Općine Travnik.