Udruženja građana i građani pojedinačno svoje učešće u akciji "Sedmica društvene odgovornosti" prijavljuju u mjesnim zajednicama u kojima imaju namjeru svojim angažmanom dati doprinos.

Sedmica društvene odgovornosti

#očistimotravnik #društvenaodgovornost #zajednicaodlučuje

„Sedmica društvene odgovornosti „30.08. do 05.09.2021.godine

#očistimotravnik #društvenaodgovornost #zajednicaodlučuje

Obavještavaju se vlasnici bespravno izgrađenih objekata i vlasnici objekata koji nisu riješili imovinsko pravne odnose, a izgrađeni su na zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Travnik, na području Babanovca, a pokrenuli su postupak do 13.08.2021.godine, dužni su nakon dobivanja pravosnažnog rješenja o urbanističkoj saglasnosti, a saglasno odredbama Zakona o stvarnim pravima i članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu podnijeti zahtjev za dodjelu zemljišta , a najkasnije do 01.10.2021.godine, te da u što kraćem roku plate naknadu za dodijeljeno zemljište i ostale naknade zakonom propisanei pribave odobrenje za građenje za gore navedene objekte.

Drage Travničanke i Travničani, pozivam vas da se u sedmici 30.08. - 05.09. 2021. godine priključite akciji čišćenja naše općine.

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije (Fond).

Pozivaju se građani mjesne zajednice Stari Grad, zainteresirane fizičke i pravne osobe, da prisustvuju i daju usmene komentare na javnoj raspravi koja će se održati u velikoj Sali općine Travnik u utorak, 17.08.2021. god. sa početkom u 10 sati.

Predmet rasprave je:

U zgradi  Općine Travnik danas su potpisani ugovori za realizaciju projekta „ Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih putova na području Travnika“ podijeljen na 35 LOT-ova sa šest izabranih izvođača i to:

Objavljena konačna lista korisnika koji su aplicirali u okviru projekta Njemačke nevladine organizacije Help - 4.7 out of 5 based on 3 votes

Konačnu rang listu možete pogledati na linku ispod:

 

PODRŠKA SOCIO-EKONOMSKOJ STABILNOSTI ZAPADNOG BALKANA 2021-2022