Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović se jučer sastao sa NJ. E. ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Erikom Nelsonom.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/06 i 51/09) i člana 39. Statuta Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 11/05), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

Obavještavamo  učesnike aktivnosti „Sedmica društvene odgovornosti“ da je u nedelju -05.09.2021.godine od 17:00 sati do 19:00 sati na Starom gradu predviđeno neformalno  druženje  uz roštilj .

Ovu aktivnost, kao svoj doprinos, organiziraju Crveni križ i Merhamet Travnik u suradnji sa travničkim ćevabdžinicama i pekarom „Dervić“

 

Sa zadovoljstvom možemo reći  da je potpuno opravdan smisao „Sedmice društvene odgovornosti“ jer smo svi dobili  mogućnost da se međusobno družimo, da skupa stvaramo i mijenjamo  i da osnažimo vrijednosti zajedničkog djelovanja.

Ovom prilikom zahvaljujemo učenicima svih aktivnosti uz važnu napomenu da ćemo i prilikom ovog druženja voditi računa o preporukama ponašanja koje se odnose na prevenciju covid pandemije kao i preporukama samozaštite.

U slučaju promjene vremenskih prilika, kao rezervna lokacija određen je prostor ispred PSKC "Pirota"

Obavještavaju se mještani Mjesne zajednice Bojna da će se 13., 16. i 18. 09.2021. godine održati zborovi građana mjesnih područja ŠARIĆA BRDO, ŠKOLSKA I BOJNA, a sve prema rasporedu kako je naznačeno u ovom Javnom pozivu.

Obavještavaju se mještani Mjesne zajednice Goleš da će se 11. i 12. 09.2021. godine održati zborovi građana mjesnih područja Gornji Goleš i Donji Goleš, a sve prema rasporedu kako je naznačeno u ovom Javnom pozivu.

Jučer je u maloj sali Općine Travnik upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Općine Travnik i Centra za edukaciju mladih(CEM).

Naziv radnog mjesta:

  • Viši referent – komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove
  • 2 (dva) izvršioca
  • namještenik se prima na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.
Objavljena preliminarna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2021. godinu - 3.0 out of 5 based on 2 votes

Javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika kojima će se raspodijeliti finansijska sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ Budžeta Ministarstva privrede za 2021.godinu