U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i OpćinaTravnika realizira se integralni program podrške razvoju poduzetništva pod nazivom IMPAKT inkubator poslovnih ideja.

Danas su predstavnici Službe za civilnu zaštitu posjetili VD ''Turbe''. Tom prilikom predsjednik udruženja Kenan Zahirović sa upravom VD-a prezentovali su dosadašnje aktivnosti i iskazali zahvalnost na financijskoj pomoći od strane Općine Travnik. Uposlenici Službe za CZ su čestititali 100 godina posotojanja Društva i naglasili da dobrovoljna vatragosna društva predstavljaju važan segment u sistemu zaštite i spašavanja.

Općina Travnik u saradnji sa gradskom općinom Konya iz Turske organizuje besplatnu ljetnu školu za djecu.

Predsjednik DVD-a Ivo Kolenda upoznao je pomoćnicu načelnika Nuru Adilović o razvojnim projektima i budućim djelovanjima ovog društva od kojih je potrebno istaći aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog doma. Društvo je uz obezbjeđenje sredstava i uz financijsku pomoć Općine Travnik otpočelo prve aktivnosti na izgradnji vatrogasnog doma (regulisanje vlasničko-pravnih odnosa, idejni projekat, urbanistička saglasnos i dr.). Predsjednik Društava sa dobrovoljnim članovima, svojim aktivnostima nastoje obezbijediti veću sigurnost od negativnog djelovananja požara i drugih nesreća na području Općine i opće djelovanje ovog DVD.

Iz Službe za opću upravu i BIZ obavještavaju javnost o aktivnostima provedenim u periodu od 01.01.2022.godine do 30.06.2022.godine.

Dana 30.06.2022.godine u Velikoj Sali Općine Travnik, održana je javna rasprava u postupku usvajanja Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Travnik.

Općinsko vijeće Travnik je usvojilo Odluku o osnivanju Turističke zajednice Općine u kojoj je propisano da pripremne radnje i sazivanje osnivačke skupštine Turističke zajednice će obaviti Služba za razvoj privredu i vanprivredu.

Pozivam Vas na 23. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 15. 7. (PETAK) 2022. godine, u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Zakazana 22. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 13. 7. (SRIJEDA) 2022. godine, u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;