Imajući u vidu požarna dešavanja u širem regionu čime se nanosi neprocjenljiva šteta po faunu, floru, materijalna i druga dobra kao i najave visokih temperatura u narednom periodu, Služba za civilnu zaštitu apeluje građanima da ne pale vatru na otvorenom prostoru koja može ugroziti ljude i materijalna dobra, te prouzrokovati veliku materijalnu i drugu štetu.

Svakodnevni primjeri organizovanosti neformalnih grupa građana, kućnih savjeta ili mjesnih zajednica, u cilju unapređenja zajedničkog prostora , dokaz su prihvatanja koncepta društvene odgovornosti od sve većeg broja građana.

Javna rasprava se zakazuje za 31.08.2022.g. (srijeda)  u Velikoj sali Općine Travnik, sa početkom u 16:00 h.

Danas je u općini Travnik održan sastanak sa predstavnicima Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije, gđom. Mersihom Behlulović i predstavnikom centralnog ureda Agencije sa sjedištem u Tirani, gdin. Enrico Azzone.

Služba za civilnu zaštitu obavještava građane područja općine Travnik da će se dana 11.07.2022. godine u 12:00 sati jednominutnim oglašavanjem sirene za uzbunjivanje, u znak sjećanja, simbolično obilježiti 27. godišnjica od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

 

Obavijest o oglašavanju sirene za uzbunjivanje građana

Na osnovu člana 23. do 26. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05 i 103/21), člana 40. i 45. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik (prečišćeni tekst: „Službene novine Općine Travnik“, broj: 15/21, 10/22 i 11/22) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima – prečišćeni tekst („Službene novine Općine Travnik”, broj 12/20), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e