1 1 1 1 1

Općina Travnik izdvajanjem značajnih financijskih sredstava iz svog budžeta korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Travnik osigurava različite oblike podrške uključujući finanscijsku, te zdravstvenu pomoć, kao i podršku radu boračkih udruženja, održavanju spomen-obilježja i grobalja, ali i po drugim brojnim osnovama.


Boračko-invalidska zaštita je posebno važna socijalna usluga koju pruža Općina Travnik s ciljem poboljšanja materijalnog statusa boračkoj i invalidskoj populaciji, čija hrabrost i žrtva nikada ne smiju biti zaboravljeni. Bosna i Hercegovina se, zahvaljujući požrtvovanosti boraca, danas razvija kao multietnička i suverena država, s nadom da će sjećanje na plemenite borce, inspirirati buduće generacije da njeguju mir i zajedništvo.


Također, pored izdvajanja financijskih sredstava iz općinskog budžeta, finansiranje prava iz oblasti boračke zaštite obezbjeđuje se i sa drugih nivoa vlasti.
U mjesecu augustu, ove godine prema općinskoj evidenciji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zabilježena su 2574 korisnika prava po federalnim propisima koja se finansiraju iz budžeta FBiH, od čega je 911 korisnika porodične invalidnine, 967 korisnika lične invalidnine, 638 korisnika egzistencijalne naknade i 58 korisnika mjesečnog novčanog dodatka. Ukupan iznos novčanih sredstava za protekli isplatni mjesec iz Federalnog budžeta iznosi 661.278, 31 KM.


Na evidenciji zdravstveno osiguranih lica putem Općine Travnik, nalazi se 960 nosilaca osiguranja, dok se iz budžeta za 2023. godinu izdvaja i 50.000,00 KM za pomoć u liječenju pripadnicima boračkih kategorija. Do kraja godine u planu je izrada izmjena Pravilnika u cilju ublažavanja, dosad propisanih uslova za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kako bi što više građana imalo priliku ostvariti navedeno pravo.


Putem Odbora za boračka pitanja Općinskog vijeća i Općine Travnik realizuju se budžetska sredstva za tekuću budžetsku godinu namijenjena za izgradnju i održavanje spomen-obilježja i grobalja u kojima su ukopani poginuli branioci, u ukupnom iznosu od 26.000,00 KM, kao i budžetska sredstva za obilježavanje značajnih datuma u 2023 godini, u ukupnom iznosu od 22.000,00 KM
Također, iz budžeta Općine Travnik, u 2023 godini izdvaja se i 100.800,00 KM za rad osam boračkih udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 godina, kojima je osiguran i kancelarijski prostor neophodan za rad.


Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu iz budžeta SBK stekla su 274 korisnika (demobilizirani branioci sa navršenih 53 – 57 godina života i supruge umrlih demobiliziranih mlađe od 57 godina života), a prema posljednjem obračunu naknada za mjesec august na osnovu priznatog navedenog prava iznosi 68.370, 00 KM. S obzirom da je u julu, ove godine, na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi koji je donju starosnu granicu kao uslov za ostvarivanje prava smanjio sa 53 na 50 godina života, Općini Travnik je po navedenom osnovu podneseno još 148 zahtjeva, za čiju realizaciju je osigurano oko 40.000, 00 KM mjesečno, odnosno u ukupnom zbiru108.370,00 KM mjesečno. Prema procjenama, isplata će započeti sa tekućim isplatnim mjesecom, a najkasnije sa oktobrom, ove godine.


Na godišnjem nivou iz Budžeta FBiH za naknade korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji prava ostvaruju putem Općine Travnik izdvoji se oko osam miliona KM, a iz budžeta SBK na ime novčane egzistencijalne naknade također, putem Općine Travnik isplati se oko jedan milion KM. Također, iz budžeta Općine Travnik je u tekućoj godini planirano da se boračkim kategorijama po raznim osnovama isplati oko 200,000 KM.

Ukupno, na godišnjem nivou se, za korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite sa područja općine Travnik isplati oko 9.200.000, 00 KM budžetskih financijskih sredstava.