1 1 1 1 1

Na poziv predstavnika Vijeća mladih Federacije BiH, načelnik Općine Travnik Kenan Dautović sa svojim saradnicima, danas je učestvovao u interaktivnoj radionici - dijalog mladih i vlasti, koji je održan pod okriljem tradicionalne aktivnosti "Razgovoruša".


Da mladi u Travniku nisu pasivni, pokazuje to i veliko interesovanje za učešče u današnjoj radionici, kao i brojna postavljena pitanja.

 

Načelnik Općine je istaknuo da postoje određeni stereotipi da država i općinska administracija ne čine dovoljno ili da čine vrlo malo za mlade ljude.

"Danas sam imao priliku da mlade ljude poprilično razuvjerim, te da ih informišem u kojim sve oblastima se mladima posvećuje velika pažnja, direktno ili indirektno, a u kojima su oni zapravo konačni korisnici", poručio je načelnik.


Ovom prilikom, načelnik i stručni saradnik za protokolarne aktivnosti i pitanja mladih Faris Hafizadić su upoznali mlade ljude sa brojnim općinskim realiziranim, tekućim, ali i planiranim projektima i aktivnostima koje se sprovode s ciljem osiguravanja pogodnijeg položaja mladih u Travniku.

Dodao je, da mladi ljudi, prije svega moraju pomoći sami sebi, na način da rade na svojim kvalifikacijama, a da je država tu da stvara povoljne uvjete i ambijent za njihov razvoj.

Istaknuo je da je potrebno napraviti svojevrsnu simbiozu u kojoj će svak uraditi svoj dio posla bez potrebe da krive jedni druge.

Projektna kordinatorica Vijeća mladih FBiH Amila Čengić je istaknula da je dijalog i vlast jako značajan projekat, jer predstavlja priliku da se određena pitanja postavljaju direktno, te dobiju odgovori na licu mjesta.

"Također, mladim ljudima je bitno da razgovaraju, diskutujuju i da imaju priliku da se informišu o važnim temama, ali i da možda skrenu pažnju na određene oblasti na način kako oni to iz svoje mladalačke perspektive vide, te predstave svoje potrebe", kazala je Čengić.


Interaktivni susreti sa mladim ljudima su veoma značajni za Travnik, jer se radi o primjeru Općine koja posjeduje Strategiju za mlade i koja, kroz izvrsnu saradnju vladinog i nevladinog sektora, sistemski radi na unapređenju položaja mladih na cijelom svom području.