1 1 1 1 1

Objavljuje se javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Travnik.

Članove Općinske izborne komisije Travnik imenuje Općinsko vijeće Travnik, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Mandat članova izborne komisije traje 7 (sedam) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na Odluku Općinskoga vijeća Travnik, o imenovanju članova OIK.

U skladu sa Izbornim zakonom i Uputstvu, kandidati za člana OIK, moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Kompletan tekst javnog poziva možete pronaći ovdje. Prijavni obrazac preuzmite ovdje.