1 1 1 1 1

Obavještavamo građane da se, u  skladu sa stučnim mišljenjem Savjeta za bezbjednost saobraćaja Općine Travnik , most u naselju Kanare do njegove konačne rekonstrukcije zatvara za saobraćaj.

Radi neometanog odvijanja saobraćaja u ulici Mostarska  ista se privremeno pretvara u dvosmijernu uklonjanjanjem  postojećih saobraćajnih znakova „Obavezan smjer -  II-56 i II-55.

Služba za razvoj, privredu i vanprivredu općine Travnik je, dana 27.10.2022. godine pokrenula proces Javne nabavke za izbor izvođača radova na projektu rekonstrukcija mosta .