1 1 1 1 1

Služba za opću upravu i BIZ Općine Travnik poziva nosioce osiguranja, pripadnike boračkih kategorija koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju kod navedene općinske službe da najkasnije do 18.11.2022.godine dostave potvrde o redovnom školovanju u školskoj/akademskoj 2022/23 godini za djecu sa navršenih 18 do navršenih 25 godina života.

Potvrde o redovnom školovanju potrebno je dostaviti u zgradu Općine Travnik, kancelarija broj:15 u svrhu izrade spiska za zdravstvene markice za 2023.godinu i dostavljanje istog Kantonalnoj upravi za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata SBK Travnik na dalje postupanje.

Djeca za koje ne budu dostavljene potvrde o redovnom školovanju, u smislu naprijed navedenog, neće se nalaziti na spisku za zdravstvene markice za 2023.godinu.