Ispis
1 1 1 1 1

Iz Službe za zajedničke i komunalne poslove  obavještavaju građane da je Općina Travnik okončala sve pripreme za izgradnju modernog skloništa za napuštene životinje sa svim pratećim objektima.

Nakon izrade projektne dokumentacije i prikupljanja svih potrebnih saglasnosti Općina je okončala i postupak dobijanja građevinske dozvole koja je postala pravosnažna čime su stvorene pretpostavke i za zaokruživanje finansijske konstrukcije.

Kvalitetnim biznis projektom Općine Travnik sredstva su osigurana iz Budžeta  Vlade Federacije BiH čime su zaokružene sve potrebne aktivnosti za raspisivanje i provođenje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova na izgradnji Skloništa koje će u svom sastavu imati:

-objekat za smještaj napuštenih životinja- osnovni objekat i karantin

-objekat sa otvorenim boksovima i karantin za bolesne životinje

-objekat veterinarske klinike za pregled pasa i administraciju

-objekat za smještaj i pripremu hrane

-svu potrebnu infrastrukturu uključujući vodu, struju, parking,biološki prečistač itd.

Okončanjem postupka javne nabavke za izbor izvođača radova i rješavanje normativno-pravnih aktivnosti kojima se rješava pitanje upravljanja Skloništa Travnik će konačno riješiti problem napuštenih životinja na kvalitetan način.

Ova vijest će posebno obradovati ljubitelje pasa koji daju značajan doprinos u funkcionisanju privremenog Skloništa a od proljeća ćemo, nadamo se biti jedna od rijetkih općina koja je na ovako kvalitetan način riješila pitanje napuštenih životinja.

Naravno, važno je napomenuti da je, paralelno Općina  započela aktivnosti kojima će se tretirati neodgovorni vlasnici pasa.

 

Rješenje o odobrenju za građenje

Građevinska situacija - dispozicija objekata