Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 26. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 26. 10. (SRIJEDA) 2022. godine, u 10ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

 

Dnevni red

 

Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističkih suglasnosti
Prijedlog Odluke o prenosu kulturno – povijesnog spomenika „Hasanpašića kula“ u Travniku na čuvanje, održavanje i korištenje JU „Zavičajni muzej“ Travnik
Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim pristojbama
Ažurirani Plan zaštite od požara općine Travnik
Rješenje o izmjeni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Stan d.o.o. Travnik
Rješenje o dodjeli zemljišta
JP „BiH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta
Hrustan Maslić
Zijad Kasumović
Mirsad Lendo
Siniša Vitez
Emir Peco
Amel Patković