Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Pozivam Vas na 23. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 15. 7. (PETAK) 2022. godine, u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o ustupanju imovine na korištenje i upravljanje MZ Goleš
2. Prijedlog Odluke o upisu stvarnih prava – vlasništva u korist Općine Travnik na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu
3. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
4. Prijedlog Odluke o likvidaciji i preuzimanju imovine SIZ-ova od strane Općine Travnik
5. Izvješće o radu Skupštine JP Stan d.o.o. Travnik za 2021. godinu