Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 21. REDOVITA sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 30.06. (ČETVRTAK) 2022. godine, u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Travnik za period 01.01. – 31.03. 2022. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Travnik za period 01.01. – 31.03. 2022. godine
2. Izvješće o utrošku proračunske pričuve za period 01.01. – 31.03. 2022. godine i donošenje zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku proračunske pričuve za period 01.01. – 31.03. 2022. godine
3. Razmatranje Rebalansa proračuna Općine Travnik za 2022. godine i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa proračuna Općine Travnik za 2022. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Općine Travnik za 2022. godinu
5. Prijedlog Stategije razvoja općine Travnik za period 2022. – 2027. godina i donošenje Odluke o usvajanju Stategije razvoja općine Travnik za period 2022. – 2027. Godina
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za planiranje općinskog razvoja - PPOR