Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 11. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati  23. 11. 2021. godine (UTORAK), u 9ºº sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

 

  1. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje nordijsko biciklističke staze na području općine Travnik SRC „Vlašić“ d.o.o. Travnik iz Travnika
  2. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje biciklističkih staza na području općine Travnik JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik iz Travnika
  3. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje biciklističkih staza na području općine Travnik JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik iz Nove Bile
  4. Prijedlog odluke o ustupanju imovine na korištenje (škola Dolac - sestre milosrdnice Sv. Vinka Paulskog – Provincija Majke Divne - Sarajevo“ iz Sarajeva)
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Listu projekata LEAP-a
  6. Zaključak o utvrđivanju Liste Općinskog vijeća Travnik za članove povherenstva za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva
  7. Izvješće o kulturi, sportu i informiranju u Općini Travnik