Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 4. REDOVITA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati  26. 4. 2021. godine (PONEDJELJAK), u 10ºº sati, ONLINE.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

 

  1. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Travnik za 2020. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Travnik za 2020. godinu
  2. Izvješće o utrošku proračunske pričuve za period 1. 1. do 31.12. 2020. godine i donošenje Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku proračunske pričuve
  3. Izvješće o radu Općinskoga vijeća za 2020. godinu sa izvješćima odbora i povjerenstava
  4. Izvješće o radu načelnika Općine, Kabineta načelnika i službi za upravu Općine Travnik u okviru jedinstvenog organa uprave i Upravne organizacije Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik za 2020.godinu
  5. Izvješće o radu OP Travnik za 2020. godinu
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina
  7. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća časti za praćenje poštivanja Etičnog kodeksa
  8. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjetodavnog odbora za LEAP
  9. Zaključak o davanju suglasnosti VD načelniku Općine za potpisivanje zahtjeva za izmjenu i dopunu Rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK broj: UP1-06-20-2322/20 od 28.09.2020.godine