Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana KONSTITUIRAJUĆA sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 27. 1.2021. godine (SRIJEDA), u 10ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je predviđen sljedeći;

Dnevni red

 

 1. Podnošenje izvješća o verificiranim mandatima vijećnicima u Općinskome vijeću Travnik
 2. Davanje - potpisivanje svečane prisege
 3. Prijedlog Odluke o izboru povjerenstva Općinskoga vijeća Travnik za izbor i imenovanje
 4. Donošenje zaključka o načinu glasovanja – tajno ili javno
 5. Utvrđivanje kandidata za predsjedatelja Općinskoga vijeća Travnik
 6. Glasanje o izboru predsjedatelja Općinskoga vijeća Travnik
 7. Proglašenje rezultata glasovanja
 8. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedateljice Općinskoga vijeća Travnik iz ranijeg saziva
 9. Prijedlog Odluke o izboru predsjedatelja Općinskoga vijeća Travnik
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela Vijeća
 11. Odbor za gospodarstvo i ekonomsko financijske poslove
 12. Odbor za pitanja branitelja, RVI i obitelji poginulih branitelja
 13. Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti
 14. Odbor za međunarodnu suradnju
 15. Odbor za sigurnost
 16. Odbor za društvene djelatnosti
 17. Normativno – pravni odbor
 18. Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti načelnika Općine Travnik