Strateško - razvojni dokumenti

Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika / načelnika evropskih gradova Travnik je započeo aktivnosti na izradi SEAP-a – Održivi energetski akcioni plan koji se, između ostalog,zasniva na ispunjenju ciljeva postavljenih od strane Evropske unije za 2020.godinu a odnose se na smanjenje emisije ugljen dioksida.

Na osnovu navedenog Sporazuma Travnik,kao jedna od izabranih općina, se obavezao da će u roku od jedne godine izraditi i usvojiti Održivi energetski akcioni plan što podrazumijeva niz aktivnosti kao što su prikupljanje informacija, saradnja sa konsultantskim organizacijama na izradi dokumenta i vođenje aktivnosti na jačanju kapaciteta za povećanje svijesti o energetskoj efikasnosti.
Inače, ove aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini, vode se u nekoliko općina u okviru projekta njemačke organizacije za tehničku podršku GTZ-a koja predstavlja istovremeno i konsultantsku organizaciju a finansiranje ovih aktivnosti GTZ-a omogućilo je njemačko Ministarstvo za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju ( BMZ).Pored navedenih organizacija,kao direktni implementator projekta kojeg je angažovao GTZ ,u realizaciji svih aktivnosti učestvuju i njemačke kompanije GFA Consulting Group Gmbh i Integration Umwelt &Energy Gmbh.

 

Ovlaštenje Načelnika za potpisivanje sporazuma

Memorandum

Rješenje o imenovanju stručnog Tima

Pristupni obrazac

SEAP - prezentacija

SEAP

 

Energetski dani Travnik 2013