1 1 1 1 1

Javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika kojima će se raspodijeliti finansijska sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ Budžeta Ministarstva privrede za 2021.godinu

 

Javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika

Izjava o namjenskom korištenju sredstava

Obrazac Zahtjeva za sufinansiranje sa pozicije Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2021.godinu