1 1 1 1 1

Obavještavamo zainteresovane da je objavljen Javni poziv za  podnošenje aplikacija za kapitalne investicije koje će se finansirati iz sredstava Budžeta Općine Travnik za  2022 godinu.

 

Tekst Javnog poziva i aplikacioni obrazac mogu se preuzeti na linkovima ispod teksta:

Javni poziv za kapitalne investicije u 2022.g.

Aplikacioni obrazac