1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
Poziv na Glavnu javnu raspravu o Nacrtu Odluke o građevinskom zemljištu općine Travnik - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Dana 28.11.2022. godine (ponedjeljak), u 15,30 sati u Velikoj Sali Općine Travnik, Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, održat će Glavnu javnu raspravu na kojoj će se izvršiti prezentacija grafičkog prikaza zone gradskog i ostalog građevinskog zemljišta.

Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Travnik sa grafičkim prikazom stavljeni su na javni uvid, koji se može izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.