1 1 1 1 1

Javna rasprava se zakazuje za 30.06.2022.g. (četvrtak) u Velikoj sali Općine Travnik, sa početkom u 16:00 h.


Na javnoj raspravi, Komisija za izradu Odluke i Planova korištenja javnih površina na području općine Travnik će prezentirati predmetnu Odluku i Planove, te će se na iste moći dati primjedbe i sugestije u toku ili na kraju rasprave, ili 8 dana poslije održane rasprave.

Komisija:
Sanail Čorbeg, predsjednik
Aida Skrobo, član,
Ivan Sajević, član
Primjedbe i sugestije slati na e-mail predsjedniku Komisije

 

Odluka o korištenju javnih površina na području općine Travnik

Plan korištenja javnih površina na području općine Travnik - KIOSCI

Plan korištenja javnih površina na području općine Travnik - LJETNE BAŠTE