1 1 1 1 1

Obavještavamo stanare zgrade – Bosanska 21 ( preko puta „Konzuma“  i uz cafe bar „Evropa“) a vezano za njihovu  molbu za hitno postupanje odnosno saniranje oštećenog krova i dimnjaka, da je u tijeku provođenje procedure javnih nabavki za djelimično saniranje krova i dimnjaka. U 2020. godini je planirano kompletno saniranje krova zgrade.