Privreda

Poslovne zone predstavljaju infrastrukturno opremljena područja koja odgovaraju zahtjevima privrednika te su prostornoplanskom dokumentacijom određena za obavljanje određene vrste privredne djelatnosti.

Poslovne zone treba posmatrati kao infrastrukturni ali i razvojni projekt kojemu je cilj zadovoljiti potrebe svih interesnih grupa u lokalnoj zajednici. Projekt uspostavljanja poslovne zone predstavlja kako finansijski tako i organizacijski izazov za lokalnu zajednicu, te samim time zahtijeva adekvatno planiranje, dobru organizaciju i intenzivnu komunikaciju između svih zainteresovanih strana.

Imajući u vidu da industrijske zone stvaraju preduvjete za razvoj privrede, otvaranje novih i rast postojećih preduzeća, novo zapošljavanje, poticaj domaćih i stranih investicija proizvodnje i izvoza, te stvaraju dodatne vrijednosti, kao i konkurentnosti, Općina Travnik je planirala sedam lokacija za izgradnju industrijsko-poslovnih zona i za njih je, u saradnji sa REZ-om (Agencijom za regionalni razvoj Centralne Bosne i Hercegovine) izradila Studiju opravdanosti uspostavljanja industrijskih zona, i to za zone kako slijedi:

  • Industrijska zona Nova Bila (smeđa zona);
  • Industrijska zona Turbe (smeđa zona);
  • Industrijska zona Borac Travnik (smeđa zona);
  • Radno-poslovna zona Polje (zelena zona);
  • Industrijska zona Han Bila (zelena zona);
  • Industrijska zona Vitovlje – Vlašić (zelena zona);
  • Industrijska zona Mudrike – Vlašić (zelena zona).