Privreda

VIZIJA:

Općina suživota, partnerstva, tolerancije, uređenog okoliša, jedinstvenog ambijenta za razvoj, s Travnikom ekonomskim, administrativnim, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim i turističkim centrom, s mladim obrazovanim kadrom i odgovornom općinskom administracijom.


Realizacija vizije zasniva se na ostvarenju pet strateških ciljeva:

  1. Razvijena poslovna infrastruktura
  2. Razvijena i održiva privreda
  3. Razvijena komunalna infrastruktura
  4. Razvijene društvene djelatnosti
  5. Uređen prostor i očuvan okoliš