U slučaju posjedovanja ili pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava mole se građani da odmah obavijeste Općinski operativni centar civilne zaštite

U toku su aktivnosti na izradi prostorno-planske dokumentacije koja se odnosi na zemljište označeno sa k.p.br. 989, k.o. Slimena, površine 9,5ha (bivša kasarna Slimena).


Zoning planom radno-poslovne zone “Heldovi-Slimena” osiguraće se plansko uređenje radno-poslovne zone sa objektima poslovne namjene, infrastrukturnim i komunalnim objektima, te površine posebne namjene (gradsko groblje), kao i zelene površine, pristupne saobraćajnice, kolske i pješačke površine, te površine za saobraćaj u mirovanju.
Nakon usvajanja Odluke o pristupanju izradi Zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi-Slimena” Travnik (“Službene novine Općine Travnik” br. 9/21) i utvrđenog Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone „Heldovi-Slimena”, Travnik (bivša kasarna Slimena) (Službene novine Općine Travnik br. 5/24) Plan je stavljen na javni uvid u periodu od 45 dana, u prostorijama Općine Travnik - Centar za pružanje usluga građanima - Centar za dozvole.

U cilju učešća javnosti u izradi Plana pozivaju se građani MZ Slimena, zainteresirani privredni subjekti, fizička i pravna lica, da prisustvuju javnoj raspravi koja će se održati u velikoj sali Općine Travnik dana 26.04.2024.godine (petak) sa početkom u 15:00 sati.

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik- Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2024. godinu - 1.5 od 5 na osnovu 2 glasa

Program utroška sredstava iz budžeta Općine – Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2024 g. temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Općine Travnik za 2024.g sa pozicije „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputilo je Općinskom vijeću Travnik zaključak Komisije za koncesije iz oblasti vodoprivrede broj:06-21-5776/23-11.3 od 15.03.2024.godine radi preispitivanja saglasnosti u vezi sa dodjelom koncesije koncesionaru „MINI WAT“ d.o.o. Travnik za MHE „Dolac 2“ na rijeci Bila, općina Travnik.

Pozivaju se građani mjesnih zajednica MZ Gluha Bukovica, MZ Han Bila, MZ Višnjevo MZ Rudnik, MZ Dub, MZ Grahovčići, MZ Zagrađe, MZ Čukle, MZ Mehurići MZ Mosor, MZ Maline, zainteresirani privredni subjekti, fizička i pravna lica, da prisustvuju javnoj raspravi koja će se održati u velikoj sali Općine Travnik dana 25.04.2024.godine (četvrtak) sa početkom u 15:00 sati u predmetu:

- Izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju mini hidroelektrane po zahtjevu „MINI WAT“ d.o.o. Travnik“

Javna rasprava - Izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane snage 500KW po zahtjevu „NIZ ENERGY“ d.o.o. Sarajevo - 4.0 od 5 na osnovu 1 glas

Firma „NIZ ENERGY“ d.o.o. Sarajevo kod Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokrenula je postupak dobivanja koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane snage 500KW na parcelama k.p.br. 2910/1, 2910/2, 2911/3 i 2911/4 ukupne površine 9.506,0m² upisane u zk.ul. broj 4321 k.o. SP_Travnik.

Firma „SCHWARZ ENERGY“ d.o.o. Sarajevo kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokrenula je postupak dobivanja koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane snage 800kW na parcelama k.p.br. 2909/2, 2911/2, 2912/1 i 2912/2 ukupne površine 12.001,0m² upisane u zk.ul. broj 4321 k.o. SP_Travnik.

Proljetna čišćenja kuća i okućnica, nažalost sa sobom nose i stvaranje divljih deponija od strane neodgovornih osoba.

Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije članova Nadzornih i Upravnih odbora javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Općina Travnik možete pogledati ovdje.

Uslijed većeg broja registrovanih požara na otvorenom prostoru i njegovog nekontrolisanog širenja na nepristupačne terene ovim putem Služba za civilnu zaštitu ponovo apeluje građane da se suzdrže i da ne pale vatru na otvorenom prostoru.