Objavljena rang lista kandidata za obuku za CNC programera/operatera i zavarivača - 4.0 od 5 na osnovu 1 glas

Rang listu kandidata za obuku za CNC programera/operatera i zavarivača možete pogledati OVDJE.

Promjenom svijesti ali i zaštitinim mjerama  unapređujemo i štitimo sadržaje važne građanima – uskoro i dva komunalna redara počinju sa radom

Zakazana 9. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  05. 10. 2021. godine (UTORAK), u 9ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Na Izbornoj sjednici Skupštine MZ Bojna održanoj 22.9.2021. godine izabrano je novo rukovodstvo te MZ. Za predsjednika Skupštine MZ izabrana je Marković Marija. Članovi Savjeta MZ su: Jukić Zorica, Pirner Jelena, Matić Rašida, Čakić Amel, Jašarević Adis, Musić Kasim i Konjalić Dženana, koja je i predsjednica Savjeta.

USAID Turizam je objavio javni poziv (APS) za dodjelu grantova - 4.0 od 5 na osnovu 1 glas

Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu.

U skladu sa ovlaštenjima, predsjednik Skupštine MZ Mudrike raspisuje Javni poziv za održavanje zborova građana MZ Mudrike, radi provođenja izbora za organe i tijela MZ u terminima koji su navedeni u Javnom pozivu, koji možete pogledati OVDJE.

Šef Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD u BiH Taib Grozdanić je danas(ponedeljak 20.09.2021) posjetio Općinu Travnik .

U organizaciji Terenskog ureda OSCE-a Travnik predstavnici Općine Travnik juče su u Sarajevu održali sastanak sa Uredom  za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.