Temljem Odluke o izvršenju budžeta  Općine Travnik za 2024. godinu-stavka izdaci za raseljene osobe 2024 i Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Sl.glasnik BiH” broj 48/06), Općina Travnik objavljuje javni poziv 

 

Temljem Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2024. godinu-stavka izdaci namjenjeni obnovi stambenih jedinica osobama sa socijalnim statusom, Općina Travnik objavljuje javni poziv kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je prebivalište na području općine Travnik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

U periodu od 22. do 29.  aprila, ove godine realizirat će se ekološka akcija pod nazivom “Sedmica društvene odgovornosti općine Travnik 2024” koja će se odvijati prema operativnom planu.

Turistička zajednica općine Travnik objavljuje javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika grant sredstava u 2024.g. za unapređenje i razvoj turizma na području općine Travnik.

Komisija za odabir projekata po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini, nakon uvida u pristiglu dokumentaciju, izvršila je bodovanje projekata, te sačinila preliminarnu rang listu.

Na osnovu Člana 41. Pravila JU Gradska biblioteka Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/19 i 8/21), 

Svjedoci smo učestalih požara na otvorenom prostoru, kao i nesavjesnog korištenja, održavanja i deponovanja MTS koja mogu izazvati požar.

Općina Travnik u fazi je realizacije projekta „Rekonstrukcija Školske ulice“.

I dok se privode kraju aktivnosti na uređenju i revitalizaciji urbanog zelenila u Aleji konzula jučer su započeli i planirani radovi na uređenju centralnog parka ukopavanjske temelja za cvjetni sat i uklanjanjem oštećenih i opasnih stabala po nalogu inspekcijskih organa .