Na temelju brojnih upita građana i sprečavanja širenja dezinformacija o nadoknadama šteta nastalih uslijed djelovanja prirodnih i drugih nesreća obavještavamo javnost da je Općinska komisija za procjenu šteta  nadležna da procjenjuje štete uslijed djelovanja prirodnih i drugih nesreća na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'' br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).

Obavještavamo penzionere sa područja općine Travnik da će drva za ogrijev koja su nastala uslijed nedavnog nevremena, s obizirom da se radi o određenoj količini drvne mase, biti podijeljena samo najugroženijim kategorijama penzionera.

Federalni hidrometeorološki zavod dana 24.07.2023. godine izdao je crveno upozorenje zbog visoke vrijednosti temperature zraka za cijelo područje Bosne i Hercegovine u periodu od 11:00h do 17:00h.

Sa platoa Meokrnja, jučer je poslana poruka patriota i antifašista Bosne i Hercegovine o jedinstvenosti u borbi protiv fašizma i neofašizma koji je sve veća pretnja kako u Evropi, tako  i u Bosni i Hercegovini.

Na inicijativu izvršnog direktora za zaštitu šuma Nine Skrobe, pripadnici vatrogasne jedinice Šumsko-privrednog društva SBK/KSB danas su pružili ispomoć u realizaciji čišćenja i uređenja dijela područja općine Travnik.


Obavještavamo penzionere sa područje općine Travnik da će blagovremeno biti obaviješteni o količini i načinu raspodijele drva za ogrijev, nastalih od porušenih stabala uslijed jakog nevremena.

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović danas je potpisao ugovor sa predstavnicima Unicredit banke kao partnerima za plasman kreditne linije uz subvencioniranje troškova kamate za kredite odobrene subjektima male privrede sa sjedištem na području općine Travnik.

Sveučilište/Univerzitet „Vitez“,u okviru projekta„SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ koji realizira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) uz podršku Europske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH,poziva nezaposlene osobe s evidencije Službe za zapošljavanje SBK/KSB za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za njegovatelje/ice u SBK/KSB.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za vremenski interval na dan 21.07.2023. 16:00h do 22.07.2023. 23:59h godine, jaki pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra.