Pozivamo građane Mjesnih zajednica Stari grad, Korićani i Pokrajčići da se odazovu Javnim  pozivima  za održavanje izbora u njihovim  mjesnim zajednicama.

Nakon provođenja postupka javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača počele su aktivnosti redovnog održavanja cesta na području Općine Travnik. Služba za zajedničke i komunalne poslove će vršiti koordiniranje poslova redovnog održavanja cesta po zahtjevima mjesnih zajednica i po službenoj dužnosti.

U prostorijama hotela Vezir u Travniku, održana finalna prezentacija poslovnih poduhvata IMPAKT Inkubatora poslovnih ideja.

Javni poziv-poticaji za poljoprivredne proizvođače - 4.0 od 5 na osnovu 1 glas

Načelnik Općine Travnik objavio je Javni poziv za ostvarivanje poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2021.godinu

Od sutra moguće elektronsko podnošenje zahtjeva - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Općinska administracija, u postupcima unapređenja svojih usluga, uvođenjem servisa „Elektronski zahtjevi“ napravila je značajan pomak u poslovanju i odnosu prema građanima.

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine  na osnovi članka 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 4/05) i članka  3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako  imaju okolinsku/okolišnu  dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 5/06),Travnik, stavlja na:

                  J A V N I   U V I D

 

u postupak Izdavanje okolinske /okolišne dozvole

izgradnja objekta-lociranje azila za smještaj napuštenih pasa u vremenu od 25.06.2021 do 07.07.2021. godine

 

 

  1. 1. OPĆI PODACI O INVESTITORU

 

1.1.Naziv: Općina Travnik

1.2.Vrsta zahtjeva: Kompleks azila za smještaj napuštenih pasa

1.3.Adresa: Konatur bb

1.4.Službena kontakt osoba: Abid Drobo, pomoćnik načelnika

  1. 2. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA

 

2.1. Općina: Travnik

2.2. Lokalitet: Goleš

2.3. Zemljište: označeno kao kp.br. 1067, zv. „Luka“ u naravi livada 3. klase, površine 1580 m2, upisana u pl.br. 720 k.o. Goleš,

2.4. Prikaz: Planirana lokacija za izgradnju objekta je Mjesna Zajednica „Goleš“ na parceli

koju je općina Travnik kupila od Hamida Bilala i odvojena je od naseljenog mjesta. Teren je u nagibu. Objekti na lokaciji koji čine azil funkcionalno su povezani, a lokacija je predviđena da bude adekvatno ograđena prikladnom ogradom. Zelene površine koje ne budu betonirane ili asfaltirane moraju biti uredno održavane.

2.5. Podnositelj zahtjeva: Općina Travnik

  1. 3. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

Elaborat za zaštite okoliša EZO-47 i Plan za upravljanje otpadom.A-47/21

  1. 4. SUDJELOVANJE JAVNOSTI

4.1. javni poziv: istaknut na oglasnoj ploči; Općine Travnik, Mjesne zajednice Goleš, na pojedinim mjestima okupljanja u naseljenom mjestu Goleš  i  web strani općine Travnik.

4.2.javni uvid: u prostorijama općine, soba br. 41 u vremenu od 13,oo do 15,oo sati.

4.3.javna rasprava: Osnovna škola Goleš, 07.07.2021.god, (srijeda) u 13,oo sati

4.4. pismene primjedbe dostaviti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do 08.07.2021.god. do 12,oo sati, poštom na adresu općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol i/ili na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. 

 

Napominjemo da će se javna rasprava zbog proglašene pandemije zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (socijala-fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i sl.).

Obavijest za korisnike invalidnina, ratnih priznanja I egzistencijalnih naknada

Načelnik Općine Travnik, Kenan Dautović održao je veoma konstruktivan sastanak sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica.

Novi načelnik Općine Travnik, dr.sci. Kenan Dautović, upriličio je prvi zvanični sastanak sa predstavnicima Sindikalnog odbora.