Načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, svojim sugrađanima, katoličke vjeroispovijesti čestita nastupajući  Božić i upućuje iskrene čestitke sa željom da radost i sve vrijednosti, koje donose ovi praznični dani, podijele sa svojom porodicom i prijateljima.

U ponedjeljak,28.12.2020. godine sa početkom u 11 sati u Velikoj Sali Općine Travnik zakazano je potpisivanje Ugovora sa odabranim korisnicima sredstava iz općinskog budžeta namijenjenih za poticaj razvoja poduzetništva i obrta u 2020 godini.

Korisnici sredstava su privredni subjekti koji se bave linijskim i vanlinijskim prevozom i privredni subjekti iz oblasti turizma (hotelijeri i turističke agencije).

Kompanija "Master Fashion" koja šije odjela za poznati brend Piere Carden je nedavno promijenila vlasnički strukturu i imenovala novu upravu kompanije. U pogonima "Masters Fashion" trenutno je zaposleno 355 radnika.

Iz Matičnog ureda Travnik dostavljeni su statistički podaci o broju rođenih u broju umrlih lica na području cijele općine:

Iz Službe za opću upravu i BIZ pored redovnih aktivnosti koje se odnose na  statusna pitanja boračko-invaliskih populacija i njihovih porodica  vode se i posebne aktivnosti   iz socijalne  zaštite. Stoga obavještavamo građane da je  u toku 2020.godine:

 

Naziv projekta: „Izgradnja biciklističke staze i pejzažno uređenje prostora na lokaciji Aleja Konzula u Travniku-faza II“

Nosilac projekta. Općina Travnik

Projekat je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim 27.09.2019. godine između Fondacije Mozaik i Općine Travnik definisana je osnova saradnje na uspostavljanju i razvoju programa Omladinske banke Travnik, u periodu oktobar 2019-decembar 2023. godine.

Obzirom da je Omladinska banka  Travnik, ove godine, uspješno realizovala 6 projekata, dana 17.12. sa početkom u 09.00 sati,  u Velikoj sali Općine Travnik, planirana je “Cermonija promocije rezultata”. Na ceremoniji će biti upriličena  dodjela uvjerenja i zahvalnica za neformalne grupe mladih čiji projekti su uspješno realizovani, te dodjela zahvalnica za članove Omladinske banke.

Općina Travnik objavljuje Rang listu redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i redovnih učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja. - 2.0 od 5 na osnovu 2 glasa

Prigovor na objavljenu Rang listu podnosi se u roku od 8  dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 11.12.2020.godine.

Danas je u maloj sali Općine Travnik održavana press konferencija u vezi eventualnog zatvaranja Bosanske ulice.