Obavještavamo građane da se, u  skladu sa stučnim mišljenjem Savjeta za bezbjednost saobraćaja Općine Travnik , most u naselju Kanare do njegove konačne rekonstrukcije zatvara za saobraćaj.

Radi neometanog odvijanja saobraćaja u ulici Mostarska  ista se privremeno pretvara u dvosmijernu uklonjanjanjem  postojećih saobraćajnih znakova „Obavezan smjer -  II-56 i II-55.

Služba za razvoj, privredu i vanprivredu općine Travnik je, dana 27.10.2022. godine pokrenula proces Javne nabavke za izbor izvođača radova na projektu rekonstrukcija mosta .

 

U utorak(01.11.2022 godine) Općini Travnik je u posjeti bio Faruk Hadžić, profesor i dekan na Fakultetu za ekonomiju na Univerzitetu „SSST“ i poznati makro-ekonomski analitičar.

Zakazana 27. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 07. 11. (PONEDJELJAK) 2022. godine, u 10ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Služba za opću upravu i BIZ Općine Travnik poziva nosioce osiguranja, pripadnike boračkih kategorija koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju kod navedene općinske službe da najkasnije do 18.11.2022.godine dostave potvrde o redovnom školovanju u školskoj/akademskoj 2022/23 godini za djecu sa navršenih 18 do navršenih 25 godina života.

Projekat “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS), koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, a podržavaPorticus fondacija je u Sarajevu od 18. do 19. oktobra 2022. godine održao Trening za koordinatore i zamjenike koordinatora partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS)Tokom dvodnevnog Treninga, učesnici iz partnerskih JLS su predstavili rezultate rada lokalnih dijaloških platformi (LDP), odnosno Foruma za građanske inicijative, te usaglasili plan daljnjeg zajedničkog djelovanja i održivosti, sa fokusom na međuopštinsku saradnju.