Općina Travnik objavljuje Rang listu redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i redovnih učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja. - 2.0 od 5 na osnovu 2 glasa

Prigovor na objavljenu Rang listu podnosi se u roku od 8  dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 11.12.2020.godine.

Danas je u maloj sali Općine Travnik održavana press konferencija u vezi eventualnog zatvaranja Bosanske ulice.

Na osnovu člana 23. do 26. i člana 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, člana 85. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik – prečišćeni tekst ("Službene novine Općine Travnik" 13/20) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima – Prečišćeni tekst („Službene novine Općine Travnik”, broj 12/20), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik - 5.0 od 5 na osnovu 2 glasa

 

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik, iz sljedećih oblasti:

Postavljanjem banera na zgradi Centra za edukaciju mladih , čiji predstavnik učestvuje i radu Tima za prevenciju i sprječavanje korucije Općine Travnik, počinje obilježavanja 9.decembra Svjetskog dana borbe protiv korupcije u našoj općini.

Objavljen Ponovni oglas za izbor direktora PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik - 2.0 od 5 na osnovu 2 glasa

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), člana 60. Statuta PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik broj: 09/2012 od 30.01.2012. godine i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka i odluke Nadzornog odbora PD „Vlašić“ od 30.11.2020. godine, Nadzorni odbor PD „Vlašić“ r a s p i s u j e P O N O V LJ E N I J A V N I O G L A S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) i Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) u saradnji sa ReLOaD timom su sproveli proces izbora najboljih praksi partnerskih jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

Povodom 25.novembra Dana državnosti održan turnir u streljaštvu - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

U povodu 25.novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine streljački klub „Target“ iz Travnika je organizovao revijalni turnir u streljaštvu-serijska vazdušna puška.

Prisjećajući se istorijske filozofije ZAVNOBIH-a kojom je jasno izražen i potvrđen stav da Bosna i Hercegovina pripada njenim narodima i da je ona njihova domovina i ove godine dočekujemo Dan državnosti .