Nakon zapaženih rezultata u takmičenjima osnovnih škola na temu „Misli mine“, u organizaciji Crvenog križa, ekipu Osnovne škole Turbe primio je načelnik Općine Travnik dr.sci. Kenan Dautović.

Zaključci sa sastanka Javne rasprave uključivanje građana i predstavnika MZ u postupak izrade glavnog projekta "Izgradnja brze ceste" - 1.0 od 5 na osnovu 1 glas

Na sinoć održanoj Javnoj raspravi u organizaciji službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine, voditelj postupka, građani i predstavnici MZ Slimena-polje i Dolac na Lašvi razgovarali su o idejnom projektu " Izgradnja brze ceste" na potezu Nević-polje Turbe, te su usvojeni zaključci koje možete pogledati ovdje

Općina Travnik  u saradnji sa JKP“Bašbunarom“ osigurala je dodatna sredstva za proširenje kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje u Golešu  kao i zatvaranju postojećih otvorenih boksova i kultivisanju parcele predviđenje za igru i šetnju zbrinutih pasa.

Izvještaj  sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Travnik održane dana 12.12.2022. godine (ponedjeljak) u 16 sati u Velikoj sali Općine Travnik                                                                                                             

Općinsko vijeće Općine Travnik je na sjednici održanoj dana 08.12.2022.godine usvojilo Nacrt Budžeta Općine Travnik i donijelo zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrt  Budžeta Općine Travnik za 2023.godinu.

Višegodišnji problem pasa lutalica Općina Travnik u tekućoj godini nastoji riješiti sistematski i u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine prekoračila svoja ovlaštenja time što je stopirala redovne procese i procedure zapošljavanja u općinama i gradovima.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina za područje Hercegovine, Krajine, jugozapadne i dio centralne Bosne u periodu od 10.12. do 11.12.2022. godine.

8.12.2022.godine Tim za prevenciju korupcije Općine Travnik održao je  završni sastanak za ovu godinu sa predstavnikom  OSCE-a na temu  "Saradnja sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini, terenskom kancelarijom u Travniku "

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("(„Službene novine Federacije BiH“, broj; 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15; 104/16; 5/18; 11/19; 99/19 i 25a/22), člana 15. stav 1. alineja 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09)  i člana 91. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst - "Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 08.12. 2022. godine,  d o n o s i

ZAKLJUČAK