U prostorijama Općine Travnik danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata ,sportista i učenika.
Dana 10.12.2007 godine održat će se javna rasprava o...
Obavještavamo nevladine organizacije i sportske klubove općine Travnik da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je javni poziv za pretkvalifikaciju i odabir programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2008.godini. Tekst javnog poziva nalazi se na oglasnoj ploči Općine Travnik a može se preuzeti i sa www.fbihvlada.gov.ba
Obavještavamo nevladine organizacije da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava“Transfera za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.godinu. Tekst javnog poziva nalazi se na oglasnoj ploči Općine Travnik a može se preuzeti i sa www.fmoit.gov.ba
U cilju planiranja Budžeta za narednu godinu Općina je objavila javni poziv za prikupljanje aplikacija za ostvarivanje materijalne podrške za finansiranje Programa rada nevladinih/neprofitnih organizacija iz Budžeta Općine za budžetsku 2008. Godinu.
34. redovna sjednica Općinskoga vijeća Travnik zakazana za 05.12. 2007. godine sa početkom u 10,00 sati
Obavještavamo Vas da je DPU “TRAVNIK TRANS” doo Travnik od 01.10.2007.g. počeo sa obavljanjem svakodnevnog redovnog linijskog prijevoza na relaciji Travnik (AS) – Babanovac u slijedećim terminima:
Posebne čestitke travničkoj dijaspori i savremenicima Deklaracije o pravima građana BIH
U Općini Travnik danas objavljena Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima