Općinsko vijeće Travnik,prema utvrđenom dnevnom redu održalo je 27.01. 2011. godine (ČETVRTAK) svoju 28. redovnu sjednicu.
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 29. redovnu sjednicu ,koja će se održati 03.02. 2011. godine (ČETVRTAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Izvještaj o radu Komisije za odabir korisnika stipendija
Dana 11.01.2011. godine u velikoj sali Općine Travnik održana je javna rasprava o nacrtu budžeta za 2011 godinu. U nacrtu budžeta planiran je budžet u iznosu od 11.190.000,00 KM.
Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 21.12.2010.godine dalo je saglasnost za nove Cjenovnike usluga javnih komunalnih preduzeća .Nakon rasprave o predloženim cjenovnicima,usaglašenim sa nadležnom općinskom službom, vijećnici su donijeli sljedeće zaključke:
Na prijedlog 8 (osam) mjesnih zajednica sa područja općine Travnik Kolegij Općinskog vijeća zatražio je izvještaj Policijske stanice Travnik o sigurnosti građana i mjerama koje se provode. To je bio i razlog održavanja V. Tematske sjednice Općinskog vijeća Travnik 23.12.2010. godine sa dnevnim redom : Sigurnosna situacija na području općine Travnik
Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 21.12.2010.g. usvojilo je Nacrt Budžeta za 2011.godinu.Prema zaključcima o usvajanju ovog dokumenta Budžet Općine Travnik za 2011. godinu u iznosu od 11.190.000,00 KM. Pored toga doneseni su i sljedeći zaključci: •Nacrt Budžeta Općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 1. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 29.12. 2010. godine (SRIJEDA), u 11,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Nakon procedure poništenja sva tri konkursa za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2010/2011 godinu,Općina Travnik je danas, 23.12.2010.godine objavila : 1.Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja 2.Konkursza dodjelu stipendija redovnim studentima 3.Konkurs za dodjelu stipendija sportistima Sva tri Konkursa ostaju otvorena od 24.12.2010.godine od 7,00 do 07.01.2011. do 15,30 h. Tekstove Konkursa i Prijavnog obrasca studenti mogu preuzeti na linku ispod teksta