Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, predstavlja povod da se pažnja javnosti usmjeri na ovu ugroženu grupu naših sugrađana.
Općinu Travnik juče(26.11.2008.) je posjetio Ambasador Kraljevine Holandije u BiH ,Karel E.Vosskûhler sa predstavnicima ministarstava Vlade Holandije i LOT tima EUFOR-a.
Nakon intenziviranih aktivnosti na sanaciji postojećeg stanja i pripremi za stavljanje u funkciju PSKC „Pirota“ započela je prva faza radova koja podrazumijeva sanaciju armirano-betonske i čelične konstrukcije i izmjenu krovnog pokrivača i pratećih elemenata kao što je hidroizolacija svjetlosne kupole i svjetlosnih traka. Investitor projekta je Općina Travnik koja je potpisala Ugovor o izvođenju radova sa travničkom firmom „Agrokop“ d.o.o. a rok za završetak radova je 90 dana od dana uvođenja u posao. Vrijednost projekta 1. 400.000,00 KM .
U okviru nastojanja Općine Travnik da riješi stambeni problem maloljetnih djevojčica ,čiji su roditelji umrli ,nakon usklađivanja aktivnosti danas,18.11.2008.godine , u Općini Travnik se potpisuje Ugovor o donaciji građevinskog materijala za izgradnju stambenog objekta za djevojčice Purić Rašidu, Purić Ðulu i Purić Nedžminu iz naselja Rudnik, Han Bila. Sredstva za pomoć-donaciju osiguralo je Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a tripartetni Ugovor su potpisli Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Općina Travnik i u ime korisnika pomoći Karajko Šaban, zakonski zastupnik maloljetne djece umrlih Purić Zahide i Purić Nedžada. Ovom pomoći će biti osigurani uslovi za stambeno zbrinjavanje maloljetne djece koja su ostala bez svojih roditelja.
Nakon provedenih aktivnosti na osmišljavanju ideje i zatvaranju finansijske konstrukcije,u Općini Travnik danas je potpisan Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta“Izrada i postavljanje turističke urbane signalizacije za općinu Travnik.Sporazum su potpisali načelnik Općine,Tahir Lendo i direktor Turističke zajednice SBK,Nihad Korić.
Travnički umjetnici poklanjaju Travniku svoje autorsko djelo ,skulpturu“Majka“ koja će biti postavljena u parku ispred zgrade Općine
U okviru aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite preciziranih na sjednici Štaba održanoj 29.10.2008. godine ,između ostalog se razmatrao i problem klizišta na Šarića brdu.
U povodu izvrsnih sportskih rezultata postignutih na 15.Državnom prvenstvu za juniore i kadete“Travnik 2008.“,načelnik Općine Travnik uputio je čestitke Karate klubu“Travnik“.