Svim građanima i građankama Općine Travnik čestitamo Novu 2023. godinu u želji  za dobro zdravlje, porodični sklad i uspjeh u životu. Sretna Nova 2023.godina.

Načelnik dr.sci. Kenan Dautović na kraju godine upriličio je radno-konsultativni sastanak sa Sindikalnim odborom Općine Travnik.

Upozoravaju se građani, turisti i drugi posjetioci općine Travnik, da za predstojeće praznike prevntivno poduzimaju mjere opreza kako bi izbjegli negativne posljedice po ljude i materijalna dobra da:

Rang lista redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2022./2023. godini - 4.0 od 5 na osnovu 1 glas

Općina Travnik objavljuje rang listu studenata i učenika deficitarnih zanimanja za akademsku/školsku 2022/2023.godinu.

Rok za prigovore je 8 dana od dana objave rang liste.

 

Rang lista studenata i učenika 2022-2023

Na Izbornoj Skupštini Mjesne zajednice Centar, najveće MZ na području Općine Travnik, diplomirana pravnica Amra Livnjak izabrana je za predsjednika navedene MZ, a dr.sci Maja Đurić za predsjednicu Skupštine.

Pozivam Vas na 29. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 29. 12. (ČETVRTAK) 2022. godine, u 10ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Svim sugrađanima općine Travnik katoličke vjeroispovijesti želimo čestit Božić, sa željom da praznike proslave u duhovnom miru, porodičnoj sreći njegujući tradiciju i običaje.

Na osnovu člana 11. stav 10. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Strategijom razvoja Općine Travnik 2022. - 2027. godine, Općina Travnik na svojoj web stranici javno objavljuje nacrt  trogodišnjeg plana u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima širom javnosti i dobivanja komentara i preporuka u roku od deset dana, od dana objave na web stranici.

 

Trogodišnji plan rada za period 2023-2025

Kompletan tekst Javnog poziva za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2023. godini možete pročitati OVDJE.